Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u ons via onze website verstrekt. We bevestigen dat we uw gegevens veilig bewaren en dat wij alle van toepassing zijnde Nederlandse gegevenswetgeving en -regelgeving zullen naleven.

Persoonsgegevens

Oudendijk Oils B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van onze diensten of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • In het geval van klanten: NAW-gegevens, telefoonnummer, functie, werkadres en e-mailadres.
  • Overig: persoonsgegevens die ingevuld worden als men gebruik maakt van het contactformulier op de website (hierbij gaat het om het e-mailadres).

Reden van verwerking

Wij gebruiken de persoonsgegevens van klanten om de overeenkomst uit te kunnen voeren (het leveren van onze producten en het verzenden van de facturen) of om via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar door middel van het contactformulier op de website om verzoekt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Oudendijk Oils B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Oudendijk Oils B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website

www.oudendijkoils.nl is een website van Oudendijk Oils B.V. Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@oudendijkoils.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen

Oudendijk Oils B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oudendijk Oils B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wilt u meer weten over de beveiliging van door Oudendijk Oils B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via contact@oudendijkoils.nl.

Contactgegevens

Oudendijk Oils B.V.
Dorpsweg 78-80
1631 DH Oudendijk

KvK: 37129954
Telefoon: +31 (0) 229 541 213
E-mailadres: contact@oudendijkoils.nl